Onderhoud netwerk Forefreedom

ReferentieSRV/21/MNT/05328
Datum07-01-2021 16:41
TypeMaintenance
Tags
Netwerk
Status
Afgerond

Afmelding
@ 15-01-2021 12:03

Geachte relatie,

De onderhoudswerkzaamheden zijn conform de opdracht uitgevoerd en afgerond.
Indien u vragen heeft kunt u contact met ons opnemen.

Met vriendelijke groet,

Lizzy Gijsbers
Support Specialist

Servicecenter
Levelfour


Aanmelding
@ 07-01-2021 16:41

Geachte Relatie,
 

Hiermee stellen wij u in kennis dat er onderhoud op ons netwerk gaat plaatsvinden. Gedurende het onderhoud kan uw verbinding één of meerdere keren onderbroken worden.

Het onderhoudt zal plaatsvinden op:

-       Locatie:                      Terreinen in Echt
-       Datum:                       Donderdag 14-01-2021
-       Tijdstip tussen:           21:00 en 23:59
-       Reden:                       Vervangen apparatuur

Soms komt het voor dat na een onderbreking het modem opnieuw moet worden opgestart. Mocht u onverhoopt problemen ondervinden bij de in gebruik name van uw verbinding, neemt u dan zo spoedig mogelijk contact op met onze afdeling Operations via operator@forefreedom.nl of via telefoonnummer 010 800 1060.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Operations